perjantai 26. toukokuuta 2017

Tekijänoikeustietoa

Tekijänoikeudet ovat pohjana lähes kaikille sarjakuvantekijöiden tuloille. Esimerkiksi julkaisuoikeuksien myyminen lehdille tai kustantajille pohjautuu tekijänoikeuteen.

Tekijänoikeuslaki sanoo mm. että:

"Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla."

Selkeämmin sanottuna siis, jos teet omaperäisen taideteoksen, vaikkapa sarjakuvan, sinulle syntyy siihen tekijänoikeus automaattisesti. Tekijänoikeuden syntyminen ei edellytä mitään merkintöjä tai rekisteröintejä.

Koska tekijänoikeus on erittäin merkittävä niin sarjakuvantekijöille kuin muillekin luovalla alalla toimiville, päätimme koota tähän muutamia aihetta käsitteleviä artikkeleita ja linkkejä.
P.S. Sarjakuvissakin yleisesti käytetty copyright-merkki © ei ole eurooppalaisessa lainsäädännössä edellytys tekijänoikeuden syntymiseen. Copyright-merkillä on kuitenkin usein tapana merkitä kuka omistaa oikeudet teokseen tai kenen luvalla se on julkaistu.

---

Heikki Jokisen artikkeli Kuvittajat ry:n sivuilla selvittää tekijänoikeuksia varsin selkeästi kuvittajien kannalta. Kaikki tuolla sanottu pätee varsin hyvin myös sarjakuvantekijöihin.

Kuvaston sivuilla oleva Kuvaoikeuksien ABC käsittelee tekijänoikeustermejä kuvataitelijoiden kannalta. Monet kuvataiteilijat myyvät teoksiaan fyysisinä esineinä, toisin kuin useimmat sarjakuvantekijät. Monet asiat ovat kuitenkin myös yhteisiä.

Kuvaston sivuilta löytyy myös artikkeli siitä miten teoksen omistusoikeus ja tekijänoikeus eroavat toisistaan. Sarjakuvaoriginaalinkaan ostajalle ei siirry teoksen julkaisuoikeutta.

Kopioston sivuilla on myös kooste tekijänoikeuden perusteista.

Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä tuottama sivusto Kopiraittilan koulu tarjoaa tekijänoikeustietoa koulumaailmaan, eli opettajille ja oppilaille. Monet sarjakuvantekijätkin toimivat ainakin silloin tällöin opetustehtävissä, joten täältä voi etsiä tietoa siitä mitä materiaalia ja millä ehdoilla voi käyttää opetuksessa. Samoin eri ikäisille oppilaille sivustolta löytyy runsaasti tutkittavaa.

Tekijänoikeus on periaatteessa yksinkertainen asia, mutta käytännössä siihen liittyy monia epämääräisyyksiä, rajanvetoja ja tulkinnanvaraisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä Tekijänoikeusneuvosto on taho, joka voi antaa lausuntoja epäselvistä tilanteista. Neuvoston lausunnot ovat suosituksia, niillä ei ole lainvoimaa, mutta ne antavat todennäköisesti suuntaa sille miten epäselviä tapauksia pitäisi tulkita. Kuka tahansa voi pyytää neuvostolta lausuntoa tekijänoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Sivulla on myös raportit neuvoston vuosien varrella käsittelemistä asioista.