Sivut

maanantai 11. maaliskuuta 2024

Taideneuvoston kannanotto

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskus Taiken asiantuntijaelin, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijana taidepoliittisissa linjauksissa. Taideneuvosto on julkaissut huolensa taiteen ja kulttuurin leikkausten vaikutuksista.

Pari lainausta:

"Pelkästään tänä vuonna taiteen kentälle kohdistuvat leikkaukset supistavat merkittävästi sekä kulttuurialan ammattilaisten toimintaedellytyksiä että kulttuuritarjontaa. Hallitusohjelman mukaiset entistä suuremmat säästöt tulevina vuosina nakertaisivat koko suomalaisen kulttuurin ja sivistyksen pohjaa."

ja

"Valtiontalouden tilanne on haastava, mutta se ei johdu ylisuureksi paisuneesta kulttuuribudjetista. Taiteen ja kulttuurin rahoituksen osuus valtion budjetista on 0,8 prosenttia, alle kansainvälisen keskiarvon. Kunnat käyttävät kulttuuriin alle kaksi prosenttia menoistaan."

Koko kannanotto on luettavissa Taiken nettisivuilta.